Obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím, který je spotřebitelem a prodávajícím v oblasti prodeje zboží a služeb mezi firmou M&D Elektro s.r.o. (dále jen „prodávající") a spotřebiteli (dále jen „kupující"). Kupujícímu se doporučuje seznámit s Všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem ještě před objednáním zboží. Smlouvu lze uzavřít v českém a slovenském jazyce.

I. Základní ustanovení

Prodávající

M&D Elektro s.r.o., IČ 25258371, se sídlem společnosti a kancelářemi v Chrudimi, Čáslavská 50, 357 01, Česká republika je osobou zapsanou ve výpisu  z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 10663, e-mail: info@mdelektro.cz.

Kupující

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy prodávajícího a kupujícího, je-li spotřebitelem, výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

Individuální smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

II. Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího, provedené na webové stránce www.topsvetla.cz, může kupující vstupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. Systém objednávání

Objednávka zboží a služeb se děje prostřednictvím elektronické objednávky na www.topsvetla.cz (dále jen „e-shop").

Objednávat je možné 24h denně, 7 dní v týdnu.

Příprava k expedici označuje dobu nutnou pro vyřízení všech náležitostí v souvislosti s předáním objednaného zboží přepravci dle volby kupujícího.

Expedice (objednaného zboží) pak znamená předání objednaného zboží prodávajícím přepravci.

Příprava k expedici, jakož i expedice samotná probíhá v pracovních dnech. Příjem objednávek pro expedici do druhého pracovního dne je do 12 hodin. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny www.topsvetla.cz jsou závazné. Podáním objednávky Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je uvedení všech následujících údajů o Kupujícím: jméno a příjmení, telefon, e-mail, doručovací adresa, způsob dodání, způsob platby, obsah košíku.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího v okamžiku jeho převzetí a zaplacení kupní ceny.

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání.

IV. Dodací podmínky

Při dodání zakoupeného zboží se Prodávající zavazuje vystavit fakturu se všemi potřebnými náležitostmi účetního dokladu, faktura je zaslána se zbožím.

Zboží "skladem" Prodávající připraví k expedici v rozmezí 3-5 dnů po přijetí elektronické objednávky, zboží "skladem u dodavatele" Prodávající připraví k expedici v rozmezí 5-10 dnů po přijetí elektronické objednávky, jinak dle uvedené dodací lhůty požadované položky, pokud nemá dodavatel zboží skladem, bude zboží dodáno do 2 měsíců nebo dle dohody se zákazníkem v náhradním termínu. Pokud je u zboží ukončena výroba nebude zboží dodáno a odběratel bude o tomto stavu informován. V případě platby převodem, je zboží expedováno ve výše uvedeném časovém rozmezí, avšak až po přijetí této platby na účet Prodávajícího.

Pokud je u vybraných položek dodací lhůta delší vzhledem k exkluzivitě produktu, bude Prodávající Kupujícího neprodleně kontaktovat.

Zboží se doručuje dle zvoleného způsobu Kupujícím v internetové objednávce, způsoby doručení jsou:

 • Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. (dále jen “DPD”),
 • Zásilkovna s.r.o. 
 • Česká pošta, s.p.
 • osobní odběr na prodejně.

Místem doručení zboží je doručovací adresa uvedená Kupujícím v elektronické objednávce. Podmínky jsou stanoveny pro Českou republiku. 

Doručení společností DPD (dále Přepravce):

Doručení prostřednictvím tohoto Přepravce trvá obvykle 2 pracovní dny (od expedice objednaného zboží) dle standardních přepravních podmínek. Při zvolení tohoto způsobu doručení je Kupující povinen uvést v internetové objednávce telefonní kontakt z důvodu potvrzení termínu doručení zásilky ze strany zvoleného přepravce.

V případě, že Kupující nebude zastižen na uvedené adrese v dohodnutém termínu, obdrží oznámení o náhradním termínu doručení zásilky (následující pracovní den). V případě, že ani při druhém pokusu o doručení zásilky nebude Kupující na uvedené adrese zastižen, vrací se zásilka zpět k Prodávajícímu. Za opětovné doručení si účtuje Prodávající poštovné ve stejné výši.

Žádáme Kupujícího o kontrolu stavu zásilky za přítomnosti dopravce (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a v případě zjištění poškození zásilky o reklamaci přímo u dopravce. Dopravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: reklamace@topsvetla.cz sepsat s dopravcem škodní protokol, a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Doručení společností Zásilkovna (dále Přepravce):

Doručení prostřednictvím tohoto Přepravce je běžné do druhého dne a zákazník má na výběr z více než 2 800 výdejních míst všude po České republice. 

Objednané zásilky jsou Přepravci rozváženy na výdejní místa každý den. Kupující má možnost při výběru způsobu Dopravy zvolit pro něj nejvýhodnější výdejní místo společnosti Zásilkovna. Ve chvíli, kdy je objednané zboží předáno e-shopem Přepravci, je Kupujícímu zaslán od Přepravce informační e-mail s trasujícím číslem zásilky, takže její pohyb lze kdykoliv sledovat online.Po doručení zásilky na zvolené výdejní místo je Kupujícímu zaslána SMS zpráva a e-mail s heslem. Od tohoto okamžiku má Kupující po dobu 7 dní možnost svou zásilku vyzvednout. V případě, že zákazník výdejní dobu 7 dnů nestihne, lze zaslat informační zprávu a výdejní doba je zdarma prodloužena až na 21 dní. 

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Zásilkovna s.r.o. jsou k možnému nahlédnutí ZDE

Doručení společností Česká pošta, s.p. (dále Přepravce):

Doručení prostřednictvím tohoto Přepravce trvá obvykle 2 pracovní dny (ode dne expedice objednaného zboží), a to dle standardních přepravních podmínek. 

V případě, že Kupující nebude zastižen na uvedené adrese, obdrží oznámení o uložení zásilky (zásilka bude uložena na příslušné pobočce Přepravce po dobu sedmi dnů). V případě, že si zásilku nevyzvednete v daném termínu, zásilka se vrací zpět Prodávajícímu. Za opětovné doručení si účtuje Prodávající poštovné ve stejné výši.

Balík do ruky - doručení zásilky na uvedenou adresu Kupujícího všude po České republice, a to do následujícího pracovního dne od expedice. V případě nezastižení adresáta na uvedené adrese je zásilka uložena na příslušné pobočce České pošty a Kupujícímu je ve schránce ponechána Výzva k vyzvednutí zásilky. Dle nejdelší strany zásilky se rozlišují 4 velikosti zásilek, a to S (do 35 cm), M (do 50 cm), L (do 100 cm) a XL (do 240 cm), a to až do váhy 50 kg. 

Balík na poštu - doručení zásilky na jedno z více než 2 800 poboček České pošty, přičemž obvyklé vyzvednutí zásilky je již druhý den po její expedici z e-shopu. Dle nejdelší strany zásilky se rozlišují 4 velikosti zásilek, a to S (do 35 cm), M (do 50 cm), L (do 100 cm) a XL (do 240 cm), a to až do váhy 30 kg. 

Všeobecné poštovní a obchodní podmínky České pošty, s.p. k nahlédnutí ZDE.

Osobní odběr na prodejně

Při zvolení osobního odběru na adrese prodejny Čáslavská 50, 537 01 Chrudim je třeba, aby zákazník vyčkal na avízo, že je jeho objednávka připravena k vyzvednutí, a to telefonicky či prostřednictvím e-mailu. Následně si může objednané zboží vyzvednout na již zmíněné adrese jakýkoliv pracovní den během otevírací doby prodejny (Po, St, Pá 7:00 - 16:00, Út, Čt 7:00 - 16:30). Nedojde-li k vyzvednutí zásilky zákazníkem do 14 dnů, pak bude zásilka stornována. 

Platební podmínky

 • platba hotovostí či platební kartou při osobním odběru na prodejně společnosti,
 • platba bankovním převodem (doručení či osobní odběr na základě připsání ceny na účet prodávajícího),
 • na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce),
 • platební kartou u dopravce  - pouze v případě, že dopravce tento způsob platby dokáže ve vašem regionu zajistit,
 • platba GoPay - platba platební bránou GoPay, která umožňuje platbu kartou a okamžitým převodem. Na platební bránu budete přesměrováni po potvrzení objednávky. Jde o nejrychlejší možnosti platby.

Sazebník dalších nákladů

Všechny ceny jsou smluvní. V e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.

Sazebník doručení:

Forma doručení ČR

Přepravce

Cena s DPH

Dobírka

NA POŠTU

Česká pošta

129,- Kč

30,- Kč

DO RUKY

Česká pošta

149,- Kč

30,- Kč

Kurýrní služba

DPD

119,- Kč

30,- Kč

ZÁSILKOVNA

Zásilkovna (standardní rozměr do 5 kg)* 

79,- Kč

12,-Kč

 * standardní rozměry balíku do Zásilkovny jsou do 5 kg váhy, max. délka jedné strany 70 cm, max. součet tří stran zásilky 120 cm - cena zásilky přesahující tyto rozměry a uvedenou váhu se řídí dle podmínek společnosti Zásilkovna

Pokud si objednáte zboží v hodnotě 2 000,- (vč. DPH) a více, dopravné na území České republiky neplatíte. Přepravní službu, která je pro Kupujícího ZDARMA si určuje výhradně dodavatel.

Tento ceník je platný pro území České republiky. 

V. Odstoupení od smlouvy

V souladu s §1329 zákona č. 89/2012 Sb. má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí. Doporučujeme Vám odstoupit od kupní smlouvy písemně. Odstoupení od smlouvy je třeba uplatnit u společnosti M&D Elektro s.r.o., Čáslavská 50, 537 01 Chrudim. 

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

 • Zboží odeslat na adresu prodávajícího s číslem nákupního dokladu. Kupující obdrží zpět kupní cenu do 14 dnů od doručení zboží.
 • Částka Vám bude vrácena Vámi zvoleným způsobem.
 • Zboží odeslané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být nepoškozené, kompletní, v původním obalu včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a případných dárků obdržených s produktem. V případě vrácení poškozeného nebo nekompletního zboží Vám bude vrácena kupní cena ponížena o adekvátní část. V případě propagačních dárků je cena stanovena dle prodejní ceny produktu. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.
 • V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
 • V případě odstoupení od smlouvy nese kupující náklady spojené s vrácením zboží. 

Formulář na odstoupení od smlouvy naleznete pod následujícím odkazem - Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy či v záložce Formuláře ke stažení

VI. Reklamační řád

Tento reklamační řád je k dispozici v sídle prodávajícího nebo jako dokument na www.topsvetla.cz. Reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem Prodávajícího a právním řádem platným v ČR. 

Zboží lze reklamovat u prodejce dle podmínek reklamačního řádu.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s uvedeným reklamačním řádem.

Jako doklad o záruce vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad - fakturu se všemi náležitostmi účetního dokladu a dalšími potřebnými údaji pro uplatnění záruky.

Délka záruky

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na nákupním dokladu. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců.

Reklamace zboží uplatněná po uplynutí výše uvedené záruční doby Prodávající nebude akceptovat.

V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č.89/2012 Sb. §2113 a násl. s přihlédnutím k tomuto reklamačnímu řádu. U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto řádem.

Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad. Žádáme kupujícího o kontrolu zásilky za přítomnosti dopravce a v případě zjištění poškození zásilky o reklamaci přímo u dopravce. Dopravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: (reklamace@topsvetla.cz), sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Místem pro uplatnění reklamace je sídlo Prodávajícího.

Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny. Balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo.). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné číslo objednávky.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

 • neopatrným, nevhodným či násilným mechanickým zacházením,
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, pokud je výrobcem určeno,
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemně uvedenou kupujícím (na příslušném místě v reklamačním formuláři). Zjistí-li se, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek, ale nesprávné zacházení kupujícího, bude reklamace zamítnuta. V případě, že kupující souhlasí s placenou opravou, bude účtována dle aktuálního platného ceníku. Prodávající odpovídá za skryté vady zboží, které se objeví při převzetí Kupujícím a během záruční doby.

Způsob vyřízení reklamace

V případě, že dodané zboží má vady, a toto vadné plnění je podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 • na odstranění vady dodáním nové věci nebo dodáním chybějící věci,
 • na odstranění vady opravou,
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 • odstoupit od smlouvy.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu jaké právo si zvolil, a to při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě, či oznámí-li, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Neoznámí-li kupující svou volbu práva včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Tato volba však nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, či může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Neoznámí-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím. O průběhu reklamace a jejím výsledku bude kupující informován telefonicky nebo prostřednictvím kontaktního e-mailu. 

Reklamační formulář je k dispozici pod následujícím odkazem - Reklamační formulář v záložce Formuláře ke stažení

VII. Bezpečnost a ochrana informaci

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu - Podmínky ochrany osobních údajů.

Kupující je povinen neprodleně oznámit poskytovateli jakékoli změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na plnění kupní smlouvy.

VIII. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu - Podmínky ochrany osobních údajů

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

IX. Řešení sporů

Prodávající upozorňuje kupujícího, který je spotřebitelem, že pokud mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, dojde ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, nebo ze smlouvy o poskytnutí služby, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. e-mail adr@coi.cz, web: www.adr.coi.cz.

X. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 4. 2020. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Vypracováno v souladu s občanským zák. č.89/2012 Sb.